สื่อสารมหาดไทย จังหวัดชลบุรี- บุคลากรสื่อสารมหาดไทย จังหวัดชลบุรี

นายเสริม นามวงศ์ษา

นายช่าง ฟฟ.ชง(หน.สื่อสาร มท.ชลบุรี)

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ว่าง

ลูกจ้างชั่วคราว สื่อสาร มท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่