เบอร์ติดต่อ/ลูกข่าย- ข้อมูลทั่วไปเบอร์ติดต่อ/ลูกข่าย

 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ จนท./ลูกข่าย
[ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด]

 


 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่