สื่อสารมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา- บุคลากรสื่อสารมหาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสะราวุฒิ อินมะเหงียม

นายช่าง ฟฟ.ชง(หน.สื่อสาร มท.ฉะเชิงเทรา)

ว่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายสราวุธ เงินอาจ

ลูกจ้างประจำ สื่อสาร มท.ฉะเชิงเทราศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่