ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรีปฏิทินกิจกรรม :: ที่ 14 เดือน พ.ศ.2565

 

   

/datas/ckfinder/file/%E0%B8%A1%E0%B8%97%200211_6_%E0%B8%A76667%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%9C%E0%B8%A7%E0%B8%88%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%E0%B8%A1%E0%B8%97_%20140965%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A.pdfศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่