ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต2(ชลบุรี)- บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เขต2(ชลบุรี)

นายคณิต คงเมือง

หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ(นายช่างฯอาวุโส)

นางสาวเดือนขวัญ วงศ์หงษ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายณัฐพล สว่างกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอลงกต นงนุช

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายวชิระโยธิน จันทร์สาครบุญตา

พนักงานพิมพ์ ส.4

นายทรงพล สว่างอารมณ์

พนักงานขับรถยนต์

นางศุภลักษณ์ ทับล้อม

แม่บ้านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่