ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต1พระนครศรีอยุธยา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต3นครปฐม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต4นครราชสีมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต5อุดรธานี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต6ขอนแก่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต7เชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต8พิษณุโลก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต9นครสวรรค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต10สุราษธานี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต11นครศรีธรรมราช ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต12สงขลา