ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
  • สถิติการให้บริการ ด้านต่างๆของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯเขต2 เดือน ม.ค. 2564
  • สถิติการให้บริการ ด้านการรับ-ส่งข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2564
  • สถิติการให้บริการ ด้านการใช้รถสื่อสารดาวเทียม ประจำเดือน ม.ค.-มิ.ย.2564
  • สถิติการให้บริการ ด้านการประชุมทางไกล VCS ประจำเดือน มกราคม 2564
  • สถิติการให้บริการ ด้านการออกตรวจเยี่ยมลูกข่าย เดือน มกราคม 2564
  • สถิติการให้บริการ ด้านการแก้ปัญหาเครือข่าย เดือน มกราคม 2564


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต2ชลบุรี

ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

E-mail : ict2moi@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 038-282993

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.ict2moi.com Design by jo_Kanit Kongmuangpgslot

สำหรับเจ้าหน้าที่